Hyperpigmentaties: ouderdomsvlekken en levervlekken

Scherp begrensde hyperpigmentaties komen in aanmerking voor behandeling. Het is mogelijk dat er later een licht weefselverschil zichtbaar is. Uiteraard is dat altijd mooier dan de donkere plek.

voor behandeling

voor de behandeling

na behandeling

na de behandeling